2022 was een speciaal jaar. Met veel onverwachte wendingen. Het is maar goed dat Claudia de Breij zo’n helder overzicht gaf want anders zou je steeds denken: ‘Waar gaat het mis…en hoe komt dat?’

Bij alle geestigheden die de revue passeerden, zou je bijna haar ‘conclusie’ over het hoofd kunnen zien. Nl dat we zo vaak eerst voor het GELD kiezen en dan pas voor de MENSEN. Die volgorde holt onze samenleving uit en zet ons samen op achterstand. In deze blog gaat het over mensen die al op achterstand staan, de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat zijn geen mensen die op tractoren hun gelijk gaan halen of die op het Malieveld staan. Dat zijn de mensen die zo lang mogelijk thuis blijven wonen omdat ze of ‘daar het beste uit zijn’ of ‘op een wachtlijst staan’. 

Mensen met zo’n beperkte keuzevrijheid hoor je meestal niet.

Dementie: chronisch, progressief en onomkeerbaar

Dementie komt in verschillende vormen voor en over de gevolgen daarvan hoeven we nauwelijks iets te zeggen want u kent uw eigen buurvrouw, uw nicht, die oud-collega en misschien uw eigen moeder. Dementie zorgt u voor dat u hen wel kent en uw hart vast houdt maar dat zij u steeds minder (her)kennen. Dementie leidt tot afhankelijkheid en de weg die je gaat als je dement bent, gaat met veel emoties gepaard. Agressie, lusteloosheid, downheid, depressie enz.

Gelukkig hebben de meeste mensen met dementie een mantelzorger in hun directe omgeving. Een trouwe partner, familielid of vriend. Die bij ze blijft in plaats van te demonstreren.

Wat kan leven met dementie GEMAKKELIJKER maken? 

Het helpt in elk geval als je weet hoe je met iemand met dementie kunt omgaan. Hoe he het leven samen makkelijker kunt maken. Hoe je leert begrijpen dat je nu niet veel meer moet willen begrijpen maar dat jij als partner, vriend of zoon er alles aan doet om liefdevol contact te houden. In verbinding te blijven. Want wie dementie heeft, verdwaalt in zijn hoofd. Daar begint het en verdwaalt vervolgens in zijn omgeving. Dan heb je nodig dat er mensen bij je in huis en in de buurt zijn die je bijstaan. Op een manier waardoor je voldoende gerustgesteld bent om nog veel zelfstandig te doen. En weer te leren genieten.

Kun je leren ‘genieten’ ?

Of je kunt leren genieten? Ja, dat kan.  De kans is groot dat je na de diagnose dementie blijft hangen in zorgen en verdriet en in hulpeloosheid. En dat moet nou net niet. De training ’Omgaan met Onbegrepen Gedrag’ gaat uit van de dagelijkse situaties bij dementie en daarbij spelen deze vragen;

  • Hoe voorkomen we dat er steeds irritatie ontstaat? We lijken elkaar niet te begrijpen.
  • Wat moet ik doen als mijn partner (met dementie) iets niet wil of niet durft?
  • Hoe houd ik het vol?
  • Wat kan ik doen als mij partner ‘dwars’ is?
  • Hoe maak ik eenvoudige handelingen zoals aankleden, eten enz. makkelijker op een manier dat het minder tot ruzie leidt.

En als je een gemeente (sociaal domein) of Thuiszorg-instantie bent?

Kom aan de weet wat wij doen voor gemeenten met hart voor mensen. En voor thuiszorgorganisaties die eerst hun hart laten spreken voor mensen met dementie! Die weten dat de juiste ondersteuning bergen tranen en kosten scheelt! Nu call to action…

Stel hier je vraag