Trainingen

Een nieuwe benadering

De trainingen Onbegrepen Gedrag Thuis helpen de deelnemers met dagelijkse situaties. Stap-voor-stap naar een andere benadering.

Dit krijg je:

 • Begrip voor wat er gebeurt
 • Handvatten en tips hoe je daarmee omgaat
 • Een praktische aanpak

De TOP-training: 

Toewijding 

Oefening 

Praktisch!

Voor

 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligers
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Consulenten van het sociaal wijkteam
 • Casemanagers

 

Karin de Galan: door te oefenen krijg je het in de vingers!

De trainingen worden gegeven volgens het Karin de Galan principe. Karin de Galan (van de School voor Training) is een professional die trainers en trainingsmethodieken praktischer en effectiever maakt. De kern van haar methodiek: gebruik het terugkomend gedrag van de m/v met dementie (meestal is deze identiek aan de situatie waarvan je deelnemer ‘last’ heeft), als casus want daardoor pak je het ‘probleem’ bij de kern aan. Geef niet eerst ‘college’ want dan blijft de bijeenkomst te schools, maar oefen op de vaardigheden waar de deelnemer direct baat bij heeft.

Op maat

De trainingen Onbegrepen Gedrag Thuis worden steeds op maat gegeven aan de betreffende doelgroep. Dat ‘op maat’ houdt met name in dat alle casussen rechtstreeks afkomstig zijn uit de praktijk van de deelnemers. We oefenen op hoe je met dat  ‘Onbegrepen Gedrag’ om kunt gaan.

 

Daardoor:

 • voelen de deelnemers zich betrokken
 • leer je hoe je op vrijwel elke situatie met ‘Onbegrepen Gedrag’ begripvol kunt reageren
 • herkennen de deelnemers na enkele trainingen de ‘vaste’ stappen van de ABC-methodiek.

ABC-methodiek

De ABC-methodiek is een stappenplan waarmee je stap – voor – stap grip krijgt op ‘onbegrepen gedrag’.

A. Het ‘Onbegrepen Gedrag’ zelf.

Deelnemers aan de TOP-training leren de situaties met onbegrepen gedrag zó te beschrijven dat de casemanager, de thuishulp of de arts direct begrijpt wat en hoe het is gegaan (vb, hij stond steeds op vanuit zijn stoel i.p.v. hij was onrustig tijdens het gesprek). Door de ‘onbevangenheid’ in de beschrijving, kun je beter begrijpen wat er gebeurt.

B.  De mogelijke oorzaken van dat gedrag, zowel

 •  in de situatie ter plekke
 • als in achtergronden van deze m/v (voorgeschiedenis, levensloop, ziektebeeld enz.

C. De juiste prikkels kiezen

De derde stap is het uitsluiten van prikkels die dit ‘Onbegrepen Gedrag’ veroorzaken of versterken (b.v. door reactie van de medewerker zelf) én weten hoe je positief gedrag stimuleert.

Bij de trainingen wordt de meer effectieve houding van de mantelzorger, vrijwilliger of medewerker (casemanager of thuiszorg) geoefend en toegelicht.  Dat oefenen is cruciaal. Daardoor kan de deelnemer ná de training zelf ook met het ‘getrainde’ materiaal aan de slag en ervaart hij ‘steun’ van de training.

 

Hoe zien de trainingen er uit?

Vanuit de hierboven beschreven basisprincipes worden de trainingen afgestemd op de doelgroep die aan de training deelneemt. Hierbij 2 voorbeelden die in de afgelopen maanden tijdens gesprekken met gemeenten ter sprake zijn gekomen:

Trainingen voor mantelzorgers 

Bij trainingen voor mantelzorgers denken we aan:

 • Bewustwording van wat er gebeurt als het ‘mis’ gaat
 • Het delen van eigen ervaringen met anderen
 • Het aanreiken van ideeën om Onbegrepen Gedrag om te buigen

Met als resultaat dat:

 • Er een goede band blijft tussen mantelzorger en partner met dementie
 • Overbelasting bij de partner wordt voorkomen
 • Degene met dementie plezier blijft houden in verschillende activiteiten

Trainingen casemanagers en thuiszorgmedewerkers

Bij een training voor casemanagers  en thuiszorgmedewerkers besteden we met deze aanpak speciaal aandacht aan:

 • Globaal herkennen van de verschillende vormen van dementie met de karakteristieke gedragscomponenten
 • Tips voor de interactie tussen de aanvrager (persoon met dementie) en de partner/cq mantelzorger
 • De draagkracht/ belasting van de mantelzorger

Je leert:

 • dat door de manier waarop je luistert en inspeelt op de man of vrouw die je bezoekt, je vertrouwen wint en men open durft te zijn.
 • met je tips ‘aan te sluiten’ bij degene aan wie je advies geeft
 • aan te voelen welk advies van jou wel en welke geen effect heeft!

Trainingen voor vrijwilligers

Bij een training voor vrijwilligers gaan we in op:

 

 • Globaal herkennen van de verschillende vormen van dementie en gedrag wat daarbij een rol kan spelen
 • Tips voor het begripvol omgaan met de verschillende vormen van gedrag
 • Tips voor het vinden van activiteiten, waarvan zowel degene met dementie als de vrijwilliger plezier aan beleeft

Zodat:

 • je weet hoe je de tegenstelling tusen de partners die jij ondersteunt, niet vergoot. Dus hoe je van beiden het vertrouwen krijgt!
 • je herkent wat in een bepaalde situatie de beste oplossing is. Ook iets door de vingers zien kan soms verstandig zijn.
 • En ook belangrijk: je er krijgt handigheid in krijgt om mee te ‘veren’ en daardoor zelf overeind te blijven.

Deelnemers aan de trainingen blikken terug

Reacties vanuit de trainingen voor mantelzorgers:

 • Ik heb er heel lang over nagedacht of ik zou deelnemen. Nooit gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben.
 • De 2 trainers weten waar ze het over hebben en brachten het heel mooi en rustig.
 • De trainingen brachten veel inzichten en nieuwe mogelijkheden om met dementie om te gaan.

En vanuit de trainingen voor casemanagers:

 • Het heeft mij meer inzicht gegeven in onbegrepen gedrag. Vaak wordt het beschreven als lastig, vervelend, onwerkbaar etc. Ik probeer nu meer vragen te stellen omtrent dit gedrag en probeer te achterhalen waar het gedrag uit voort komt.
 • Voor mij was een eye-opener de bewustwording dat het belangrijk is om de oorzaak van het gedrag te achterhalen en dan te kijken hoe je daar het beste op kunt inspelen, zodat het gedrag verandert.
 • Vooral de praltische voorbeelden vond ik prettige; het met elkaar bespreken van casussen.

Introductiebijeenkomsten

Zowel voor mantelzorgers en vrijwilligers als ook voor de medewerkers van b.v. thuiszorg, casemanagers of medewerkers van een sociaal wijkteam zijn ook ‘proeverijen’ mogelijk. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgt men zicht op wat de training inhoudt en of de training aansluit bij de vraag waar men mee zit.

Wil je een training organiseren?

Neem direct contact met ons op

06 51513306
info@onbegrepengedragthuis.nl

Stel hier je vraag