Trainingen over Onbegrepen Gedrag bij dementie in de thuissituatie

 Voor ieder die in de thuissituatie mensen met dementie en hun naasten ondersteunt.

Onbegrepen gedrag. Wat is het?

Onbegrepen Gedrag bij dementie is het gedrag van iemand met dementie waarvan je als direct betrokkene niet precies weet waar het ‘vandaan’ komt en soms ook niet wat diegene er mee bedoelt.

Vormen van Onbegrepen Gedrag zijn:

 • Agresie/ boosheid
 • Grof taalgebruik
 • Gauw geirriteerd zijn
 • Bang zijn
 • Neerslachtig zijn

Voor mensen in de directe omgeving van iemand met dementie kan het moeilijk zijn om hier goed op te reageren. Ze zien degene met dementie hen steeds meer ‘ontglippen’ alsof je de ander niet meer kunt bereiken. Uitbarstingen zoals boosheid, huilbuien of schelden kunnen heel plotseling opdoemen en vaak ogenschijnlijk zonder reden. Dat leidt tot spanningen aan beide kanten.

Omgaan met Onbegrepen Gedrag is een kunst. Een kunst die je kunt leren. In samenwerking met Onbegrepen Gedrag (ABC-methodiek) zijn hiervoor trainingen ontwikkeld onder de noemer ‘Onbegrepen Gedrag Thuis.

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente?

Bij gemeenten kunnen de volgende vragen spelen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers overeind blijven?
 • Wat kunnen we in ons ondersteuningspunt aanbieden?
 • Hoe zou een telefoonlijn kunnen ‘helpen’, een luisterend oor?
 • Hoe faciliteren wij als gemeente de mantelzorgsteunpunten optimaal?
 • Hoe zorgen we er voor dat casemanagers voldoende ondersteund worden?

Ans en Piet

Ans en Piet zijn meer dan 40 jaar samen. Verknocht aan elkaar, zoals dat heet. Daarom was het ook zo moeilijk voor Ans dat ‘haar’ Piet zo passief en vergeetachtig werd. Er kwam niets meer uit zijn handen, terwijl hij vroeger actief was met de ‘klusjes in huis’. Wat was er aan de hand. Hoe kon dit nou?

En dat terwijl hun verhuizing naar een nieuw appartement iets is waar ze beiden zo naar uitkeken en zin hadden om de die ‘klus’ samen te klaren.

Tijdens de TOP-training leert Ans wat er mogelijk met Piet aan de hand is en hoe ze hier mee kan omgaan. En ze leert hoe belangrijk het is om mooie momenten voor hen samen, maar ook voor zichzelf te creëren.

Mantelzorger en dementie

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Dit vraagt veel van de directe mantelzorger. De verhouding tot je ‘maatje’ verandert. De gewone dagelijkse bezigheden, die je altijd samen deed, worden ineens lastig en vaak ook moeilijk te begrijpen. Wat is er aan de hand en wat staat ons te wachten? Bij degene met dementie leidt dit, zeker in het begin, tot onzekerheid en verdriet over wat hem overkomt. De mantelzorger heeft steeds meer het gevoel er alleen voor te staan. 

 

Meestal spelen vaak deze vragen een rol:

 • Hoe voorkomen we dat er steeds irritatie ontstaat? We lijken elkaar niet te begrijpen.
 • Wat moet ik doen als mijn partner (met dementie) iets niet wil of niet durft?
 • Hoe houd ik het vol?
 • Wat kan ik doen als mij partner ‘dwars’ is?
 • Hoe maak ik eenvoudige handelingen zoals aankleden, eten enz. makkelijker op een manier dat het minder tot ruzie leidt.

Vrijwilligers bij mensen met dementie

Vrijwilligers bij mensen met dementie zijn vaak meer dan nodig en hun inzet is méér dan welkom, zowel in verzorgingshuizen bij het koffiedrinken, bij activiteiten binnen en buiten, bij de wekelijkse muziekavond of simpelweg om iemand af en toe voor te lezen. Maar ook als iemand nog thuis woont kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen om de partner van iemand met dementie even te vervangen.

Bij dementie spelen vragen en vormen van gedrag waarvan het fijn is om er meer over te weten. Er is nl. een grote groep vrijwilligers die toegeeft dat ze ‘dementie’ heeft onderschat en het fijn zou vinden om tips te krijgen over wat te doen als de man of vrouw met dementie onrustig wordt of tegenstribbelt als ze iets voorstellen.

Omgaan met dementie thuis makkelijker gemaakt

Wij verzorgen trainingen, workshops, lezingen en telefonische ondersteuning.

Voor:

 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligers
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Consulenten van het sociaal wijkteam
 • Casemanagers

Voor meer:

 • Begrip over wat er gebeurt
 • Handvatten en tips hoe je daarmee omgaat
 • Praktische ondersteuning

Elleke wil stoppen als vrijwilliger

Elleke is sinds ruim een jaar vrijwilliger bij Hans en Eva Derksen, een contact dat via het Steunpunt Mantelzorg tot stand is gekomen. Hans heeft een beginnende vorm van dementie en wordt steeds vaker boos op Elleke. Om ‘niets’ lijkt het. Elleke begrijpt niet waar ze dit ‘aan te danken’ heeft en overweegt te stoppen bij de familie Derksen. Dat gaat haar aan het hart maar die aanvallen van boosheid vindt ze heel vervelend.

Op de TOP-training leert ze hoe ze hier mee kan omgaan én waar het mogelijk vandaan komt. Een geweldige handreiking waardoor het plezier in het contact met Hans en Eva weer terugkomt.

Laatste blogs

De Dementie Podcast

De Dementie Podcast

We lanceren de Dementie podcast! Trots zijn we dat we de Dementie Podcast kunnen presenteren. Een podcast over het leven met dementie. Hoe maak je dat dragelijk? Wat is de rode draad dat je juist met dementie zo makkelijk kwijt bent? En hoe kun je beter omgaan met...

Lees meer
Hoe wordt voor Annie een vakantiedagje leuk?

Hoe wordt voor Annie een vakantiedagje leuk?

  Er op uit met dementie? Lang leve het voorjaar! Het voorjaar zit in de lucht. Heerlijk. Zomer. Tijd om er op uit te trekken en alles nét anders te doen. Maar zo makkelijk is dat niet voor Annie. Alles net anders? Dat betekent nog meer verwarring en verdriet....

Lees meer

Meer over onze trainingen

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Neem direct contact met ons op

06 51513306
info@onbegrepengedragthuis.nl

Onbegrepen Gedrag Thuis is een merknaam van Intercoaches

Stel hier je vraag