Over ons

Alice Hilbers

Alice Hilbers uit Tonden (bij Zutphen) studeerde Nederlands en koos als onderwerp van haar afstudeerscriptie voor afasie: de taalstoornis bij het lezen, schrijven en spreken die het gevolg kan zijn van dementie. Zij werkte in het onderwijs en later vanuit een marketingbureau. Daar heeft ze zich steeds toegelegd op de sectoren: zorg, overheid en onderwijs.

Tot oktober 2022 was zij gedurende 10 jaar  voorzitter van de stichting Onbegrepen Gedrag die medewerkers uit de ouderenzorg opleidt in de ABC-methodiek. Op dit moment is zij  werkzaam als trainer en kan daarbij ‘lastige’ onderwerpen met tact en humor ‘brengen’ zodat de deelnemers zelf leren omgaan met de problematiek (van hun naaste met dementie) en de moed er in houden.

Ineke van Hofwegen

Ineke van Hofwegen woont in Zwolle en heeft als ergotherapeut in de gezondheidszorg vanuit het revalidatiecentrum een adviesbureau opgericht om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De laatste 11 jaar van haar loopbaan was zij als manager Wmo werkzaam bij de gemeentelijke overheid.

Persoonlijke ervaringen met het omgaan en begeleiden van naasten met dementie deed haar besluiten om na haar pensionering de trainersopleiding Onbegrepen Gedrag bij dementie te gaan volgen. De kennis over de ABC-methodiek spreekt haar aan en draagt zij met enthousiasme uit.

Meer over onze trainingen

Neem direct contact met ons op

06 51513306
info@onbegrepengedragthuis.nl

Stel hier je vraag