Over ons

Alice Hilbers

Alice Hilbers uit Tonden (bij Zutphen) studeerde Nederlands en koos als onderwerp van haar afstudeerscriptie voor afasie: de taalstoornis bij het lezen, schrijven en spreken die het gevolg kan zijn van dementie. Zij werkte in het onderwijs en later vanuit een marketingbureau. Daar heeft ze zich steeds toegelegd op de sectoren: zorg, overheid en onderwijs.

Tot oktober 2022 was zij gedurende 10 jaar  voorzitter van de stichting Onbegrepen Gedrag die medewerkers uit de ouderenzorg opleidt in de ABC-methodiek. Op dit moment is zij  werkzaam als trainer en kan daarbij ‘lastige’ onderwerpen met tact en humor ‘brengen’ zodat de deelnemers zelf leren omgaan met de problematiek (van hun naaste met dementie) en de moed er in houden.

Ineke van Hofwegen

Ineke van Hofwegen woont in Zwolle en heeft als ergotherapeut in de gezondheidszorg vanuit het revalidatiecentrum een adviesbureau opgericht om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De laatste 11 jaar van haar loopbaan was zij als manager Wmo werkzaam bij de gemeentelijke overheid.

Persoonlijke ervaringen met het omgaan en begeleiden van naasten met dementie deed haar besluiten om na haar pensionering de trainersopleiding Onbegrepen Gedrag bij dementie te gaan volgen. De kennis over de ABC-methodiek spreekt haar aan en draagt zij met enthousiasme uit.

Wendy Eshuis

Wendy Eshuis uit Apeldoorn heeft al 25 jaar ervaring in het zorgen voor mensen met dementie en hun naasten.

Begonnen in het verpleeghuis maakte zij negen jaar geleden de overstap naar de functie van casemanager dementie. Na het volgen van de trainersopleiding Onbegrepen Gedrag bij dementie geeft zij nu met veel enthousiasme, empathie en een ruime ervaring de trainingen.

Linda Seinstra

Linda Seinstra uit Emst (gemeente Epe) heeft bij MantelzorgNL de opleiding mantelzorgondersteuner 2.0 gevolgd. Als mantelzorgondersteuner is zij werkzaam geweest in de gemeente Heerde en heeft daarbij ervaring opgedaan in het ondersteunen van naasten die verschillende vormen van zorg verlenen aan hun partner, ouders, kinderen of buren.

In haar werk in Heerde maakte zij kennis met de organisatie Onbegrepen Gedrag en leerde over de ABC-methodiek. Daar was zij direct zo enthousiast over dat zij besloot zelf de trainersopleiding te volgen. Als trainer geeft het haar veel energie om mensen handvatten aan te reiken goed om te kunnen gaan met Onbegrepen Gedrag.

Meer over onze trainingen

Neem direct contact met ons op

06 51513306
info@onbegrepengedragthuis.nl

Stel hier je vraag