De presentiebenadering gaat over Goede Zorg. En wat wordt er dan verstaan onder Goede Zorg? Goede Zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, kijken wat een ander nodig heeft.

De term is ge├»ntroduceerd door Prof. Dr. Andries Baart, op dit moment werkzaam als bijzonder hoogleraar in Zuid Afrika en als ‘visiting director’ verbonden aan het UMC in Utrecht.

De Stichting Presentie is in 2004 opgericht en heeft als doel de presentiebenadering verder te ontwikkelen en te verspreiden. De stichting richt zich hierbij vooral op het verbeteren van professionele zorg, maar de principes van aansluiten bij en afstemmen op de ander spreken ons ook voor de trainingen Onbegrepen Gedrag Thuis voor mantelzorgers en vrijwilligers aan. Alleen oprechte aandacht voor het gedrag en het aansluiten bij de leefwereld en behoefte van de ander maakt dat je stappen kunt zetten naar het ombuigen van onbegrepen of ongewenst gedrag.

Stel hier je vraag