Presentiebenadering Andries Baart

De presentiebenadering gaat over Goede Zorg. En wat wordt er dan verstaan onder Goede Zorg? Goede Zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, kijken wat een ander nodig heeft. De term is geïntroduceerd door Prof. Dr. Andries Baart, op...

Omgevings Methodiek Anneke van der Plaats

Anneke werkte van 1970 tot haar pensioen in 2002 als verpleeghuisarts en sociaal geriater. Zij is een voorloper geweest in de zorg voor mensen met dementie. Wat haar vooral interesseerde is ‘Wat gaat er in het hoofd van mensen met dementie om?’ Vanuit...

Positieve Gezondheid Machteld Huber

Positieve Gezondheid gaat over alle gebieden die invloed hebben op de manier waarop je leeft. Als mensen zeggen: ‘ik ben gezond’, bedoelen ze vaak: ‘Ik ben niet ziek”. Dan heb je het er eigenlijk over dat je gezond bent omdat je niet ziek bent. Machteld Huber bedoelt...

Sociale Benadering Anne Mei Thé

Enthousiast zijn we over het denkraam Sociale Benadering Dementie van Anne Mei Thé. Anne Mei is bijzonder hoogleraar landurige Zorg en Dementie aan de VU in Amsterdam. Vanuit het denkraam Sociale benadering Dementie betoogt zij dat mensen met dementie meer zijn dan...

School voor Training Karin de Galan

Met de School voor Training wil Karin de Galan trainers faciliteren en trainingen effectiever én leuker maken. Dat ervaar je als je haar trainingen volgt en daarbij leert HOE je dat kunt doen. Hieronder vind je een link naar een uitgave over haar methodiek, door...
Stel hier je vraag