Positieve Gezondheid gaat over alle gebieden die invloed hebben op de manier waarop je leeft. Als mensen zeggen: ‘ik ben gezond’, bedoelen ze vaak: ‘Ik ben niet ziek”. Dan heb je het er eigenlijk over dat je gezond bent omdat je niet ziek bent. Machteld Huber bedoelt met positieve gezondheid veel meer dan het al of niet ziek zijn. Het gaat er eigenlijk om hoe je omgaat met waar je in je leven mee te maken hebt. Soms is dat ballast uit het verleden, uit je jeugd of een ingrijpende gebeurtenis later. Maar het kan ook zijn dat je nu met gezondheidsproblemen te maken hebt en dat je daar iets op ‘gevonden’ hebt. Namelijk dat je je er niet door laat beheersen!

Bij positieve gezondheid gaat het om veerkracht: hoe ga jij om met wat zich voordoet? Iemand is niet een patiënt maar een mens met mogelijkheden. Mogelijk met reuma of met buien van neerslachtigheid maar tegelijk met zoveel meer. . Door al die gebieden te zien en dus ‘breder’ te kijken, krijg je oog voor wat er nog meer kan.

Het mooie van positieve gezondheid is dat het over jou als ‘hele’ mens gaat, met alles wat daarbij hoort.

Bij dementie, en bij Onbegrepen gedrag Thuis, maken we graag gebruik van deze inzichten want ook wij willen steeds aandacht voor alle ‘domeinen’ van de man of vrouw met dementie!

Stel hier je vraag